Từ ngày 5.11 tới, một số hành vi có tính chất tình dục dù không nhằm quan hệ tình dục như: hôn vào miệng, cổ, vai, gáy… người dưới 16 tuổi, cũng là căn cứ để xác định hành vi dâm ô.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *