Thiện là học sinh giỏi nhưng mắc bệnh thận nặng. Vì không có nhà cửa ruộng đất, cha con Thiện phải sống nhờ nhà ông nội. Mọi chi phí sinh hoạt của hai cha con, thuốc thang cho Thiện chủ yếu từ việc chạy xe ôm mỗi ngày được vài chục ngàn đồng của cha.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *