Chuyển khoản: Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Hoang Anh: 200.000 đồng; Bui Thi Thu Van: 1.000.000 đồng; Vo Thi Hoa: 500.000 đồng; Le Quoc Hieu: 3.000.300 đồng; Tran Thi Thanh Huyen: 200.000 đồng; Phan Huy Vuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Thi Bich Van: 500.000 đồng; Ngo Ha Bac: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Dao Manh Lan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Trang (Que Vo, tinh Bac Ninh): 5.000.000 đồng; Diep Que Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Thanh Loi: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Nguyen Di My: 1.000.000 đồng; Pham Thi Tuyet Hoa: 300.000 đồng; Huynh Van Be: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 200.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Nghiem Sy Tam Vu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Bac: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 2.000.000 đồng; Le Thi Thu Huyen: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Thi Loan: 300.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; Chi Linh (Q.7, TP.HCM): 150.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Van Huong (DS NVH): 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Vy: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Le Thi Hanh: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Thi Thu Hien: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hoa: 5.500.000 đồng; Bui Phuong Phi – ba Tran Thi Tuyet: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ho Thanh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Vi Lan: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Giang Thanh Danh: 2.500.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Bui Thi Ngoc Thao: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tang Tuyet Phan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Loan: 5.000.000 đồng; Lam Hai Nhu: 500.000 đồng; Chu Tran Thi Huyen Tran: 500.000 đồng; Tran Kim Truong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ba (TP.Da Nang): 2.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.500.000 đồng; Vu Trong Khang: 500.000 đồng; Nguyen Tan Khanh: 1.000.000 đồng; Le Thanh Hai: 100.000 đồng; Huynh Tan Thanh: 3.000.000 đồng; Le Van Thanh

(114 Hung Vuong, tinh Quang Ngai): 100.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Le Minh Yen: 300.000 đồng; Pham Hoang Tuyet Ngan: 500.000 đồng; Dao Mai Le: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thuy: 1.000.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hai Mi: 200.000 đồng; Hoang Thi My: 500.000 đồng; Anna (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 200.000 đồng; Dang Quoc Thai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hoa: 600.000 đồng; Loan Nguyen: 2.250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *