Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Le Thi Anh Hong: 200.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Cuong: 200.000 đồng; Dam Van Tuan: 2.000.000 đồng; Tran Xuan Tuan Minh: 500.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Tran Thang: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Chinh: 100.000 đồng; Le Ngoc Binh: 200.000 đồng; Kim Lien Phu Quoc: 500.000 đồng; Nguyen Le Bac Tong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 500.000 đồng; Nguyen Le Bao Anh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Xuan: 200.000 đồng; Tran Quang Luong: 500.000 đồng; Pham Thi Trung Hieu: 30.000.000 đồng; Le Hai Yen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; Duong Tan Khoi: 500.000 đồng; Pham Trung Hieu: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ha Lam Giang: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Tang Tuyet Phan: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Tran Duc Dung: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Huynh Cong Du: 500.000 đồng; Tran Thi Tuyet: 300.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Tran Bao Nhi: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Dinh Son: 1.000.000 đồng; Tran Dang Lang Sa: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *