Chuyển khoản: Nguyen Thi Thu Hong: 400.000 đồng; Nguyen Phuoc Truyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Huynh Ngoc Trinh: 1.000.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Chanh Tu: 6.000.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; Ha Thi My Chi: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Minh Luong: 500.000 đồng; Pham Kim Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thai Thanh: 500.000 đồng; Tran Linh Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Thao: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Giap Quynh Hanh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dong Thuc Ha Uyen: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thao: 1.000.000 đồng; Do Thi Bich An: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Qui: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *