Chuyển khoản: Nguyen Thanh Vu: 300.000 đồng; Tong Thi Kieu Loan: 500.000 đồng; Dang Minh Trang (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Ha: 1.000.000 đồng; Thai Thanh Son: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Tuan: 500.000 đồng; Duong Thi Muoi: 2.000.000 đồng; Lu Van Thang: 300.000 đồng; Nguyen Tran Thuy: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Que Quyen: 300.000 đồng; Pham Huu Hong Thai: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thuy: 500.000 đồng; Tran Thi Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Cam Giang: 1.000.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Co Huyen (67b Yersin Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chu Han Quoc Anh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Lien: 1.000.000 đồng; Tran Thi Quynh Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 300.000 đồng; Pham Quoc Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Thi: 5.000.000 đồng; Hoang Thi Tuyet Lan: 300.000 đồng; DS Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hanh Dung: 500.000 đồng; Truong Thi Thu Nhan: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Son: 2.000.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Duong Cao Phuong Linh: 1.000.000 đồng; Pham Thi Bich Dao: 500.000 đồng; Cao Thi Thuy Linh: 500.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Doan Thi My Hanh: 400.000 đồng; Hoang Lan Huong: 5.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *